W Republice Czeskiej można wyróżnić dwa podstawowe regiony winiarskie, które dodatkowo są podzielone na okręgi.

Pierwszy z nich to Czechy. Jego lokalizacja znajduje się na północ od Pragi. Drugi to Morawy. Rozciąga się na południe od Brna.

Całkowita powierzchnia czeskich winnic osiąga 19 tys. ha. Na tym obszarze powstaje rocznie 605 tys. hl. wina, z czego 485 tys. przeznacza się na rynek krajowy. Pozostała część jest eksportowana do innych krajów. Cechą charakterystyczną winiarstwa z obszaru Republiki Czeskiej jest bogata rzeźba terenu, rozmaitość gleb oraz zróżnicowana struktura uprawianych odmian.

Regiony winiarskie są podzielone na subregiony. Bierze się przy tym pod uwagę warunki klimatyczne oraz podłoże geologiczne.

Niepowtarzalny smak wina

Regiony, w których wytwarza się wina czeskie, należą do północnych terenów uprawy winorośli. Najbardziej wysuniętymi w tym kierunku ośrodkami są miasta Litomierzyce (Litoměřice) oraz Most. Znajdują się one na 50°30´ północnej szerokości geograficznej. Najbardziej na południe jest wysunięte miasto Brzeclaw (Břeclav). Jest usytuowane na 48°45´ północnej szerokości geograficznej. Z danych geograficznych jasno widać, że znajdują się one na tych samych szerokościach geograficznych co niemieckie regiony winiarskie oraz tereny francuskiej Alzacji. Należy jednak dodać, że na terenach Niemiec i Francji klimat jest zmiękczany wpływami atlantyckimi. Natomiast warunki atmosferyczne w Czechach znajdują się pod wpływem Europy kontynentalnej. Jeśli chodzi o Morawy, to dostrzegamy na tym terenie wpływ strefy pannońskiej południowej o cieplejszym klimacie. Jednak aurę kształtuje tu również kontynentalny front od wschodu oraz śródziemnomorski od południa. Od czasu do czasu przedostają się na ten teren chłodniejsze masy powietrza z kierunku północno-zachodniego. Tak zróżnicowany klimat oraz specyficzne warunki glebowe sprawiają, że wina z Czech mają niepowtarzalny smak. Podobnie jest z morawskimi produktami. Mogą one śmiało konkurować z winami włoskimi francuskimi i innymi znanymi markami z całego świata.

Wina o wyjątkowym smaku i aromacie

Prawdą jest, że klimat południowoamerykański czy południowoeuropejski daje odmienne możliwości, jeśli chodzi rozwój winogron. Nie oznacza to jednak, że morawskie wina należy zaliczyć do gorszych. One po prostu są inne w smaku. Mają cechy win północnych, które charakteryzują się wolniejszym dojrzewaniem i są zdane na zmienne temperatury. Przyczynia się to do powstawania aromatycznych i korzennych składników pod skórką dojrzewających owoców. Dzięki takim czynnikom atmosferycznym wino z Czech odznacza się niepowtarzalnym smakiem i bukietem. Ze względu na niewielki obszar uprawy winorośli, winiarze są zmuszeni do produkowania jak najbardziej jakościowych win. Mają przy tym na celu wytworzenie szczególnego charakteru odmian w regionalnych uprawach. Dlatego też białe wina morawskie mogą z powodzeniem konkurować pod względem jakości z podobnymi produktami wytwarzanymi w zbliżonych warunkach geograficzno-klimatycznych. Chodzi głównie o Austrię, Francję, Niemcy, Nową Zelandię i Australię. Wiele osób jest zdania, że wina czeskie są lepsze od innych produktów tego typu. O wysokiej marce morawskich win niech świadczy fakt, że zostały one nagrodzone podczas wielu konkursów winiarskich. Poza tym cieszą się wzięciem na całym świecie.

Poszczególne regiony i subregiony winiarskie są ściśle objęte ustawą winiarską Zákon č.321/2004 Sb.